fbpx

Jedinečné texty

Úrovne a typy osôb zaisťujú, že interakcia s ChatGPT môže byť výnimočná a prispôsobená individuálnym potrebám každého používateľa. Od začiatočníkov až po odborníkov, každý môže nájsť svoj vlastný spôsob komunikácie s touto umelou inteligenciou. Dokonca každá osoba má úplne odlišný prístup a tón. A to sa odzrkadluje v odpovediach.

Prinášam vám pár úloh (príkladov) na základe ktorých pochopíte, prečo sa nemusíte báť, že vaše texty budú totožné s textami iných užívateľov.

ÚLOHA I

Zadajte jednoduchý prompt:

Prompt: 〈Čo je umelá inteligencia〉

Ten istý prompt doplňte o to, KTO STE a ČO POTREBUJETE. Porovnajte výsledok.

Prompty:

〈Som úplný amatér v oblasti umelej inteligencie, ale chcem sa o nej naučiť viac. Môžeš mi vysvetliť, aký je rozdiel medzi umelou inteligenciou a strojovým učením?〉

〈Som odborník v oblasti robotiky a mám technickú otázku. Ako presne funguje neurónová sieť v umelej inteligencii?〉

〈Som študentka. Potrebujem trochu inšpirácie pre svoju školskú prezentáciu o umelej inteligencii. Mohol by si mi dať nejaké fakty a štatistiky?〉

〈Som učiteľ. Mám skupinu žiakov, ktorí sa učia o umelej inteligencii. Vieš mi dať zábavne príklady vyuźitia UI?〉

〈Som učiteľka. pracujem s deťmi predškolského veku a hľadám nápady na kreatívne aktivity. Máš nejaké jednoduché a zábavné nápady, ako priblížiť deťom svet umelej inteligencie? Potrebujem osnovu interaktívnej lekcie.〉

〈Som novinár. Chystám rozhovor o vývoji umelých inteligencií. Môžeš mi pripraviť otázky?〉

〈Som právnik. chcem sa dozvedieť viac o etických aspektoch umelej inteligencie a ochrane súkromia v digitálnom svete.〉

〈Som spisovateľka. Moje romány čerpajú z vedecko-fantastických tém. Môžeme spoločne vytvoriť fascinujúci svet plný umelých inteligencií a robotov?〉

〈Som copywriter. Potrebujem tvorivé nápady na vytvorenie efektívneho reklamného textu. Môžeš mi pomôcť s formuláciou pútavých a zaujímavých sloganov o umelej inteligencii?〉

〈Som aktívny dôchodca a chcem sa dozvedieť viac o moderných technológiách. Môžeš mi pomôcť s používaním chytrých telefónov a počítačov?〉

〈Som výskumník. Na mojej univerzite vyvíjame nové algoritmy pre strojové učenie. Môžeš nám pomôcť s testovaním a poskytnúť zpätnú väzbu?〉

Tieto rôznorodé príklady ukazujú, že spôsob ako zadávame prompty, vplýva na vygenerovaný text.

ÚLOHA II

Zadajte jednoduchý prompt:

Prompt: 〈Povedz mi o vode〉

Ten istý prompt doplňte o to, KTO JE ChatGPT. Porovnajte výsledok.

Prompty:

〈Si chemik.Povedz mi o vode.〉

〈Si športový tréner. Povedz mi o vode.〉

〈Si učiteľka v materskej škôlke.Povedz mi o vode.〉

〈Si motivátor.Povedz mi o vode.〉

〈Si básnik. Povedz mi o vode..〉

〈Si brandmanager.Povedz mi o vode.〉

Tieto rôznorodé príklady ukazujú, že spôsob ako zadávame prompty, vplýva na vygenerovaný text.

ÚLOHA III

Zadajte jednoduchý prompt:

Prompt: 〈Napíš príspevok o zdravých raňajkách〉

Ten istý prompt doplňte o TÓN alebo ŠTÝL. Porovnajte výsledok.

Prompty:

〈Napíš príspevok o zdravých raňajkách. Použi ………… tón/štýl 〉

Doplňte tón alebo štýl: formálny, priateľský, motivačný, zábavný, emotívny, romantický, filozofický, empatický, vzdelávací, skeptický, súcitný, zvedavý, odvážný, elegantný, dynamický, zamyslený, podporujúci, odmietavý, atď.

Pre zaujímavosť vyskúšajte Clickbait štýl

Clickbait štýl je spôsob písania alebo tvorby obsahu, ktorý je zameraný na zvýšenie počtu kliknutí a interakcií od čitateľov alebo divákov. Tento štýl sa zvyčajne snaží využiť senzácne, prehnané alebo kontroverzné titulky a informácie na to, aby prilákalo pozornosť a zvýšilo záujem ľudí. Cieľom clickbaitu je viesť ľudí kliknúť na odkaz alebo zobraziť obsah, často bez ohľadu na to, či je obsah skutočne hodnotný alebo relevantný.

 • Nadpisy článkov a blogov: Clickbait sa často používa v nadpisoch článkov a blogov, aby sa zvýšil počet kliknutí. Napríklad: “10 neuväřitelných faktov o…,” “Nikdy by ste neuhádli, čo sa stalo s…” a podobne.
 • Sociálne siete: Clickbait je bežný na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Instagram a Twitter. Senzačné titulky a obrázky sa často používajú na zvýšenie zdieľania a interakcií s príspevkami.
 • Videá na YouTube: Clickbait titulky a náhľady videí sú využívané na prilákanie divákov. Tieto titulky často obsahujú zvedavé tvrdenia alebo otázky, ktoré majú motivovať ľudí k prehratiu videa.
 • Online reklamy: Niektoré online reklamy využívajú clickbait štýl na to, aby prilákali pozornosť a presmerovali ľudí na svoje webové stránky alebo ponuky.
 • E-mailový marketing: Clickbait môže byť použitý aj v e-mailovom marketingu, kde atraktívne a senzácne nadpisy majú za cieľ zvýšiť otváraciu mieru e-mailov.
 • Zoznamy a infografiky: Clickbait sa často využíva v zoznamoch a infografikách, kde sú uvedené základné informácie, ale dôležité detaily sú zadržané, aby ľudia boli nútení prejsť na ďalšiu stránku alebo krok.
 • Online fóra a komunitné platformy: Clickbait titulky sú niekedy používané na fórach a diskusných platformách, aby prilákali pozornosť a získali reakcie od používateľov.
 • Výskumné články a štúdie: Aj niektoré výskumné články môžu využívať clickbait štýl, aby prilákali pozornosť a zvýšili počet citácií.

Je dôležité si uvedomiť, že aj keď clickbait môže byť účinný na zvýšenie interakcií, môže to tiež viesť k nedôveryhodnosti a negatívnym reakciám od publika. Pri jeho použití je dôležité zvážiť etické hľadisko a zabezpečiť, aby obsah bol stále hodnotný a relevantný pre publikum.

Pre zaujímavosť vyskúšajte BuzzFeed štýl

BuzzFeed štýl sa vzťahuje na charakteristický spôsob tvorby obsahu a tónu, ktorý je často spojený s mediálnou spoločnosťou BuzzFeed. Tento štýl je zvyčajne charakterizovaný zábavným, neformálnym a často excentrickým prístupom k prezentácii informácií. Obsah v BuzzFeed štýle sa zameriava na to, aby bol pútavý, zábavný a zaujímavý pre mladšie generácie a internetové publikum.

Hlavné rysy BuzzFeed štýlu zahŕňajú:

 • Zábava a humor: Obsah je často ladený zábavou a humorom, s dôrazom na vtipné titulky, obrázky a videá.
 • Listy a zoznamy: Listicle” formát, teda obsah v podobe zoznamov, je jedným z charakteristických rysov BuzzFeed. Ľudia majú radi rýchlu a zaujímavú informáciu v kompaktnom formáte.
 • Vizuálny obsah: Vizuálne prvky, ako obrázky, gifky a videá, sú dôležitou súčasťou obsahu. Tieto vizuálne prvky pridávajú na zábavnosti a zaujímavosti.
 • Kuriozity a zaujímavosti: BuzzFeed štýl často zdôrazňuje nezvyčajné, prekvapujúce a kontroverzné informácie, ktoré môžu vyvolať emócie u čitateľov.
 • Interaktivita: Obsah často obsahuje interaktívne prvky, ako sú kvízy, hlasovania a možnosti zdieľania na sociálnych sieťach.
 • Nespočetné množstvo tém: Obsah v BuzzFeed štýle sa môže týkať rôznych tém, vrátane zábavy, životného štýlu, kultúry, vedy, vzťahov a ďalších.

BuzzFeed štýl sa najčastejšie používa na online médiách, ako sú webové stránky, sociálne siete a platformy na zdieľanie obsahu. Mediálna spoločnosť BuzzFeed je známa svojimi článkami, videami a kvízmi v tomto charakteristickom štýle. Tento prístup je obľúbený najmä medzi mladšími generáciami, ktoré vyhľadávajú rýchly, zábavný a informačne bohatý obsah na internete.

ÚLOHA IV

Napíšte ľubovoľný prompt a doplňte o FORMÁT, v akom chcete mať výstup.

 • Textový formát: Výstupné informácie vo forme plynulého textu.
 • Zoznamy: Výpis informácií vo forme bodového alebo číselného zoznamu.
 • Tabuľky: Tabuľkový formát, ktorý zobrazuje údaje v riadkoch a stĺpcoch.
 • Grafy a diagramy: Vizualizácie údajov pomocou grafických reprezentácií.
 • Kódy a príklady: Ukážky kódu alebo príklady riešení problémov.
 • Postupnosť krokov: Postupné pokyny alebo inštrukcie na dosiahnutie určitého cieľa.
 • Citácie a odkazy: Uvádzanie zdrojov, odkazov alebo citácií na podporu informácií.
 • Diskusia v dialógu: Vedenie fiktívneho dialógu medzi viacerými postavami.
 • Výroky a krátke odpovede: Stručné odpovede na konkrétne otázky.
 • Príbehy a scenáre: Vytváranie fiktívnych príbehov alebo scenárov na základe zadaných informácií.
 • Q&A (otázky a odpovede): Poskytovanie informácií vo forme otázok a príslušných odpovedí.
 • Súhrny a výpisy: Stručné súhrny alebo výpisy hlavných bodov alebo myšlienok.
 • Infografiky: Vizuálne reprezentácie údajov a informácií v grafickom formáte.
 • Simulácie a modely: Vysvetľovanie konceptov pomocou simulácií alebo modelových príkladov.
 • Piktogramy a obrázky: Vytváranie obrázkových reprezentácií alebo piktogramov na zdôraznenie informácií.
 • Matematické rovnice: Poskytovanie matematických rovníc a výpočtov.
 • Programové kódy: Poskytovanie programového kódu v rôznych programovacích jazykoch.
 • Výpočty a konverzie: Vykonávanie výpočtov a prevodov medzi jednotkami.
 • Poézia a verše: Vytváranie básní, veršov alebo poetických výstupov.
 • Kvízy a hádanky: Generovanie kvízov, hádaniek alebo zábavných úloh.
 • Technické špecifikácie: Poskytovanie technických detailov alebo špecifikácií produktov.

Tieto rôzne formáty umožňujú prispôsobiť výstupy na základe vašich potrieb a preferencií. Môžete ich kombinovať a prispôsobovať podľa toho, čo presne potrebujete.