fbpx

Ideálny klient

Poznanie vášho ideálneho klienta je kľúčovým krokom pri tvorbe obsahu na sociálnych sieťach, pretože vám umožňuje presne cieliť na jeho potreby a záujmy. Týmto spôsobom môžete zabezpečiť, že váš obsah bude relevantný, hodnotný a priláka pozornosť práve tých, ktorí sú pre vás najdôležitejší.

Keď poznáte vášho ideálneho klienta, viete lepšie formulovať otázky a zadávať prompty, ktoré ich oslovia a motivujú k interakcii. Vaším cieľom je vytvoriť obsah, ktorý rieši ich problémy, ponúka rady a inšpiráciu a prináša hodnotu. Vďaka tomu si budujete lojálnu a angažovanú komunitu, ktorá bude chcieť nasledovať vaše rady a pristupovať k vašim ponukám.

Zamyslíte sa:

  • Demografické údaje: Poznáte vek, pohlavie, vzdelanie a ďalšie demografické charakteristiky vašej cieľovej skupiny?
  • Záujmy a ciele: Čo ich zaujíma? Aké ciele chcú dosiahnuť vo svojom podnikaní?
  • Problémy a výzvy: S čím sa zápasia? Aké problémy sa im darí riešiť?
  • Jazyk a tón: Ako sa vyjadrujú? Aký štýl komunikácie preferujú
  • Technologické znalosti:  Aké sú ich znalosti v oblasti online technológií a nástrojov?
  • Cieľové médiá: Na akých sociálnych sieťach sa pohybujú? Akým obsahom sa radi zaoberajú?

Poznanie vášho ideálneho klienta vám poskytuje základ pre vytváranie efektívnych a zmysluplných prompov, ktoré následne prilákajú správnych ľudí a umožnia vám budovať silný vzťah s cieľovou skupinou.

ÚLOHA I

Zadajte prompt:

Prompt: 〈Som … Moja cieľová skupina sú …  Aké sú 3 najdôležitejšie segmenty vrámci tejto cieľovej skupiny?

… doplňte

ÚLOHA II

Zadajte prompt:

Prompt: 〈Si marketingový špecialista. Na základe nasledujúcich údajov mi zadefinuj podrobne ideálného klienta podľa segmentu č.  Aké má problémy, čo ho trápi, čo ho hnevá, čo ho teší, aké má túžby a priania. Navrhni aj ďalšie kritéria. Použi jednoduchý a neformálny tón.

Som: ... Pomáham (komu a ako): ... Dôležité informácie o klientovi:

… doplňte

ÚLOHA III

Zadajte prompt:

Prompt: 〈Si profesionálny copywriter. Napíš denníček ideálného klienta. Môj ideálny klient je Rozpíš jeho problémy, trápenia, čo ho hnevá, čo ho teší, aké má túžby a priania. Použi emotívny tón.

… doplňte

ÚLOHA IV

Zadajte prompt:

Prompt: 〈Chcem sa viac dozvedieť o hodnotách a presvedčeniach môjho ideálneho klienta v súvislosti s mojim produktom. Môj ideálny klient je Môj produkt je

… doplňte

ÚLOHA V

Zadajte prompt:

Prompt: 〈Potrebujem viac informácii o nákupných zvykoch môjho ideálneho klienta v súvislosti s mojim produktom. Môj ideálny klient je Môj produkt je

… doplňte

Ak chcete získať ešte hlbšie pochopenie, môžete zvážiť aj vytvorenie ankety alebo dotazníka pre vašich existujúcich alebo potenciálnych klientov. Týmto spôsobom môžete priamo komunikovať s vašou cieľovou skupinou a získať cenné pohľady.

ÚLOHA VI

Zadajte prompt:

Prompt: 〈Pomôž mi vytvoriť dotazník spokojnosti pre mojich zákazníkov. Dotazník nech obsahuje 5 otázok. Použi ... tón.

… doplňte

ÚLOHA VII

Zadajte prompt:

Prompt: 〈Aké sú 3 najčastejšie obavy môjho cieľového klienta?. Môj cieľový klient je ...

… doplňte

Prompt: 〈Napíš na tieto obavy v troch vetách text na zvládanie námietok. Použi tón.

… doplňte

ÚLOHA VIII

Zadajte prompt:

Prompt: 〈Môj klient má túto konkrétnu námietku: ... Čo mám odpovedať? Použi ...  tón.

… doplňte