fbpx

Sociálne média

Prompty sú skvelý nástroj na podporu tvorby obsahu na sociálnych sieťach a môžu byť využité na rôznych platformách a situáciách. Výber platformy a spôsobu použitia promptov závisí od vášho cieľového trhu, obsahu, ktorý tvoríte, a vašich cieľov. Môžete angažovať svoju komunitu, získavať nových sledovateľov a posilňovať vaše online pôsobenie. Stačí zvoliť príkaz a nechať ChatGPT vytvoriť relevantný text pre váš príspevok!

ÚLOHA I

Zadajte prompt:

Prompt: 〈Vytvor trojbodový náčrt príspevku na Facebook na tému Môj ideálny klient je

…doplňte

Pokračuj:

Prompt:〈Podľa týchto bodov napíš krátky post〉

ÚLOHA II

Generuj odbornú radu:

Prompt: 〈Poskytni odbornú radu/tipy na tému  ktorá je relevantná pre moju oblasť pôsobenia Vyzdvihni hlavne

Príklad:

Poskytni odbornú radu týkajúcu sa starostlivosti o pokožku v zimných mesiacoch. Popíš, aké kroky a produkty by mali ľudia zahrnúť do svojej rutiny, aby udržali pokožku hydratovanú a chránenú pred nepriaznivými vplyvmi počasia.

Generuj návod alebo postup:

Prompt: 〈Napíš užitočný návod alebo krok za krokom postup na Uveď

Príklad:

Poskytni odbornú radu týkajúcu sa starostlivosti o pokožku v zimných mesiacoch. Popíš, aké kroky a produkty by mali ľudia zahrnúť do svojej rutiny, aby udržali pokožku hydratovanú a chránenú pred nepriaznivými vplyvmi počasia.

Generuj otázku pre komunitu:

Prompt: 〈Navrhni otázku, ktorá podnieti diskusiu mojej cieľovej skupiny na tému

Príklad:

Vytvor zaujímavú otázku, ktorá podnieti diskusiu medzi mojimi sledovateľmi. Téma: “Aké je vaše najväčšie životné poučenie, ktoré by ste chceli podeliť s ostatnými?”

Generuj text motivácie:

Prompt: 〈Napíš motivačný príspevok. Pre koho  Účel

Príklad:

Vytvor krátky, no silný text motivácie pre tých, ktorí čelia výzvam a prekonávajú prekážky na svojej ceste. Poskytni inšpiráciu a povzbudenie.

Generuj štatistiku alebo fakt:

Prompt: 〈Vytvor štatistiku spojenú s témou Uveď údaje o Vyvoď z toho zaujímavé fakty!〉

Príklad:

Vytvor štatistiku spojenú s témou zdravého stravovania a wellness. Uveď údaje o obľúbených potravinách, ktoré ľudia zahrnujú do svojho jedálnička pre zdravší životný štýl. Zisti zaujímavé fakty!